Bouldering

Crash_padBouldering

Har du funderat på att börja med klättring men vet inte om du vill satsa på att skaffa klätterutrustning? Då kanske bouldering är något för dig. Bouldering är en typ av klättring utan rep eller säkringar, där målet är att nå till toppen av klätterbanan utan att falla. Ordet kommer från engelskans ”boulder” som betyder klippblock, och det är just mindre klippblock (högst 6 m höga enligt Svenska klätterförbundet) som den här formen av klättring utförs på.

Bakgrund

Bouldering började på 1800-talet som en typ av träningsform för alpinister, och har sitt ursprung i alpina trakter i Centraleuropa. Speciellt Fontainebleau i Frankrike har etablerat sig som en känd klättringsort. Genom att hålla sig på ett säkert avstånd från marken kunde de professionella bergsklättrarna träna på tekniken innan de gav sig ut på sina riktigt stora klättringsexpeditioner. Sedan dess har klättringsformen utvecklats till en separat gren inom klättring och blivit väldigt omtyckt både som tävlingsgren och fritidssysselsättning. På senare år har trenden även nått Sverige, och idag finns det ett stort antal klätterföreningar som utövar bouldering.

Utrustning

Det att bouldering kräver så pass lite utrustning gör att det är en sport som är väldigt tillgänglig och lätt att börja med, vilket helt klart är en bidragande orsak till att sporten vuxit och blivit så pass populär. I princip behövs det ingen utrustning alls, men många klättrare använder klättringsskor och kalk för att förbättra greppet för både händer och fötter. Dessutom används oftast en landningsmatta, eller crash pad, som placeras på marken för att skydda vid högt fall.

Graderingssystem

Rutten som klättraren tar uppför klippblocket kallas inom bouldering för problem, och dessa problem graderas enligt hur svåra de är. Svårighetsgraden på ett problem bestäms bland annat enligt hur många grepp det finns, hur stort antal svåra partier det finns och hur långa de svåra partierna är. Det finns lite olika graderingssystem, men oftast används den så kallade V-skalan, som går från V0 (lättast) till V16, vilket är den högsta graderingen som hittills har getts till något problem. En annan skala som också tillämpas internationellt är den franska Fontainebleau-skalan.

Det ordnas även tävlingar i bouldering, där målet oftast är att klara så många problem som möjligt inom en viss utsatt tid, som kan vara några minuter. Boulderingtävlingar förekommer både utomhus och inomhus på konstgjorda klätterväggar.